Frågor och Svar

Tidigare har man kunna ställa frågor till Sioma Zubicky via den här hemsidan, men av naturliga skäl så går det inte längre. De frågor som hitills ställts och de svar som Sioma givit finner du nedan.

Hej Sioma! För ca 15 år sedan lyssnade jag på din berättelse. Jag blev oerhört berörd av ditt föredrag och önskar att mina elever skulle få chans att lyssna på dig. Föreläser du fortfarande för högstadieklasser?

Hösten 2013 bestämde jag mig för att sluta föreläsa – jag är 87 år nu med allt vad det innebär, och har endast gett ett fåtal mindre föreläsningar sedan dess.Min förhoppning är att den här hemsidan och min bok ska kunna fungera som ett verktyg i undervisningen. En mindre film kommer även publiceras här inom en överskådlig framtid.Jag vill passa på att tacka alla fantastiska lärare som gjort mitt arbete möjligt genom åren genom att bjuda in mig till sina skolor. Tack!
– Sioma


Stärktes din relation till din religion i och med Förintelsen?

Judar är dels en kulturell grupp, med seder och vanor, och en religiös grupp med en viss tro. Man kan tillhöra den ena eller den andra, båda eller ingen alls och ändå anse sig vara jude. I Hitlers Tyskland var det emellertid Hitler som bestämde vem som var vad. Vid tillfället i historien var numera okvalificerad rasbiologi aktuell och andan var antisemitisk.
Varken jag eller mina föräldrar var religiösa. Vi levde inte heller efter judisk kultur eller tradition.
Förintelsen är inte bara en judisk angelägenhet, utan en allmänmänsklig angelägenhet, just eftersom den angår alla. Den drabbade oss alla. För mig är att vara jude en sak: att vara människa.
All orättvisa angår oss alla. I förtrycket av romer, fördomar och förföljelse av muslimer, diskriminering av invandrare och homosexuella, kvinnoförtryck och sexism. Det kan aldrig leda till ett positivt samhälle.
Jag brukade avsluta mitt föredrag med att säga:
Det finns bara en ras – människan.Det finns bara en religion – kärleken.Det finns bara en värld – eller ingen alls.
– Sioma


Har du besökt Auschwitz någon gång sedan du befriades?

Nej. Jag har inte återvänt till Auschwitz rent fysiskt. Jag har inte känt ett behov av det och det vore fortfarande för tungt för mig att göra det. Däremot så gläds jag åt att se att människor, och elever, från hela världen intressera sig och besöka platsen för att hålla historien levande.
– Sioma


Kan något som Förintelsen hända igen?

Något liknande kan ske igen om vi inte är på vakt mot oss själva. Det kan hända igen om vi låter våra fördomar styra våra handlingar. Det kan hända igen om samvetet – den inre lagen – tystnar. Om vi stänger vår förmåga att lida och känna med andra. Vilka de än är.
– Sioma


Hatar du nazister?

Jag hatar inte människor. Däremot känner jag smärta och vanmakt inför dem som hatar och som, trots all den kunskap och lättillgänglig information som finns idag, fortfarande kan stödja nazismen, ondskans ideologi.
Ingen människa föds ond. Det är bara omständigheter som kan förstöra människans inre kärna.
Jag tror på människan. Jag hoppas på att de elever och de lärare jag träffar kommer att föra sanningen vidare.
– Sioma

Hur känns det när någon förnekar Förintelsen?

Det gör alltid lika ont, det känns alltid lika overkligt. Vad håller dessa historieförfalskare på med? Påstår de att jorden är platt och inte rund? Har andra världskriget, där Förintelsen är en självklar beståndsdel, inte ägt rum? En del elever undrar vad jag skulle säga till en historieförfalskare. Ingenting, brukar jag svara. Sanningen kan inte ha en dialog med lögnen.
– Sioma

Vi har fått lära oss i skolan att man ska vara försiktig med att söka information på internet eftersom att det är så svårt att veta vad som är sant, hur tycker du man ska göra?

Internet är en fantastisk kunskapsbank – men som du säger förekommer mycket okontrollerad information. På fantastiska sidor som t ex Wikipedia kan man snabbt hitta mycket information och ofta anges källor. Det vi kan göra är att inte nöja oss och dubbelkolla källorna – och om vi inte har tid – vara tydliga med att källan inte är kontrollerad.
Den moderna nazismen och högerextremisen är självfallet också aktiva på Internet. På sidor som t.ex. Metapedia – som till synes är väldigt lik Wikipedia – har man listigt valt sina ord. De använder sig också ofta av källor – vinklade för deras syfte.
Frågan man kan ställa sig är då: hur tillförltlig är källan? Om källan är en tidningsartikel, kan den intervjuade blivit felaktigt citerad? Kan vi kontrollera med den intervjuade var den står i en fråga, för att vara säkra?
Kontrollera källor, ange om källan inte är kontrollerad och ange även om du inte upplever den källa du funnit som 100% tillförlitlig.
– Sioma


Häromdagen attackerades en antirastistisk demonstration i Kärrtorp av nazister. Bland deltagarna fanns barnfamiljer. Det gör mig rädd. Vad händer egentligen i vårt samhälle och hur kan man engagera sig mot rasism?

Det vi måste göra är att stärka vår demokrati, vår frihet. Demokrati är i modern tappning en relativt ung företeelse, en späd växt som behöver mycket omsorg. Alternativet är diktatur och ofrihet.
Vi måste aktivt stödja våra demokratiska partier, gå med i ungdomsförbunden och/eller andra demokratiska rörelser. Politikerförakt och valskolkning är något som bara nazisterna och högerextremisterna har nytta av.
En röst för demokratin är en röst för friheten.
De ungdomar jag träffat avgör hur morgondagen kommer att se ut. Jag hoppas att det jag berättar kan bidra till att de väljer en mänsklig värld, öppen för alla oavsett kön, färg, sexualitet eller religion. En värld som lever i ekologisk och social balans. Om vi ska kunna motverka hat och grupptänkande måste vi ge ett entydigt svar på frågan vad det är för slags samhälle vi vill ha: ett orättvist samhälle där stora grupper slås ut, eller ett människovärdigt samhälle med plats för alla.
– Sioma

Vad händer när ni överlevande inte längre finns?

Ingenting händer rent historiskt. Alla fakta finns tillgängliga för den som söker kunskap och sanning.

Sioma somnade in omgiven av sin familj den 31 Augusti 2014.